Location : Lopburi,Thailand

Area : 380 sq.m.

โครงการ Hoste เป็นโครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์เป็น HOSTEL การออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร Style Loft วัสดุที่ใช้พื้นและผนังบางส่วนเป็นคอนกรีตขัดมันเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา เน้นตกแต่งผนังด้วยไม้สนเพื่อให้ดูสบายตาขึ้น ภายนอกอาคาร การออกแบบเสริมโครงเหล็กและให้มีแผงไม้บังตาบังมุมมองจากถนน และแสงแดดและให้มีความเป็นส่วนตัวขึ้นสำหรับห้องพัก

0104

03

02

bathroom_03

bedroom_03

kitchen_02-2

lobby03

lounge03